CMP – Celý Můj Příběh

Část první – období šoku (první setkání s CMP)

Když vám v deset dopoledne zazvoní telefon a na displeji vidíte neznámé číslo, pak se vám buď někdo snaží nabídnout zaručeně nejlevnější elektřinu na…

Read more

Část druhá – období akutní péče (neurologické oddělení městské nemocnice)

V přípravě

Read more

Část třetí – období následné péče (rehabilitační ústav)

V přípravě    

Read more

Část čtvrtá – období domácí péče (život po CMP)

V přípravě  

Read more