Sociální zdraví

CO PRO SEBE MOHU UDĚLAT PRO SVÉ SOCIÁLNÍ ZDRAVÍ

  • Udržujte co nejvíce kontakt s přáteli, rodinou a blízkými
  • Rozšiřte síť známých – zapojte se do virtuální svépomocné komunity, fyzicky kontaktujte podpůrné skupiny ve vašem okolí
  • Nevzdávejte se svých zálib a koníčků – zapojte k tomu do péče ostatní členy i širší rodiny, požádejte o krátkodobou výpomoc své známé
  • Využijte služeb odborného sociálního poradenství, kde získáte informace o finanční a jiné pomoci ve vaší situaci