Vítejte na webu určeném neformálním pečujícím – rodinným příslušníkům, přátelům, známým a dalším, kteří pečují doma o člověka po cévní mozkové příhodě.

Cévní mozkové příhody / CMP – lidově mrtvice, mrtvička, iktus (někdy též mozkový infarkt) je skupina závažných akutních onemocnění mozku, kdy dochází buď k nedokrvení mozku (ucpáním mozkové tepny) nebo ke krvácení do mozku (prasknutím mozkové tepny). Následky CMP pro kvalitu života člověka i jeho blízkých závisí na včasně poskytnuté pomoci.

Web, který jste právě otevřeli, nabízí prostor pro sdílení informací a zkušeností lidí v podobné situaci ať už naprostým nováčkům nebo těm, kdo o člověka po CMP pečují déle. Může vám pomoci k rychlejší orientaci v aktuální situaci péče o blízkého po CMP a snáze se vyrovnat s nároky, které péče obnáší.

Nejde o klasický web s kontakty nebo zdravotnickými informacemi, přestože i ty zde jsou. Nejde ani o klasické diskusní fórum, přestože i to zde je.

Web pracuje hlavně s tím, co sami pečující potřebují a sdílejí v té které fázi péče o svého blízkého po CMP.  Prioritou je, aby web reagoval na konkrétní potřeby každého neformálního pečujícího – jiné informace a podporu potřebuje ten, kdo se v péči ocitl akutně, jiné ten, kdo pečuje mnoho let.

Web, jak věříme, umožní lidský dialog i propojení všech v podobné situaci, kdo o to budou mít zájem. Nebo může být třeba i jen tichým společníkem pro ty pečující, kteří své pocity, obavy, starosti nebo radosti a praktické zkušenosti s péčí aktivně sdílet nechtějí, a kterým pomůže jen fakt, že budou vědět, že v tom nejsou úplně sami.