Hlavním řešitelem projektu je tým Ostravské univerzity, Katedry sociálních věd Fakulty sociálních studií a Ústavu rehabilitace Lékařské fakulty pod vedením doc. Mgr. Lenky Krhutové, Ph.D.  Spoluřešitelem projektu je a tým z Katedry informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava pod vedením doc. RNDr. Petra Šalouna, Ph.D. Aplikačními garanty projektu jsou Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, z. s. a Moravskoslezský kraj.

Výzkumný projekt je pilotně vyvíjen v Moravskoslezském kraji, informace a kontakty jsou aktuálně směřovány primárně na toto území.

.KONTAKT

doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
lenka.krhutova@osu.cz
tel.  +420 553 46 3218
Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií
Českobratrská 16, 702 00 Ostrava

Média