Kontakty

Web je vytvářen v rámci výzkumného projektu podporovaného Technologickou agenturou České republiky na období 2019-2021.

Hlavním řešitelem projektu je tým Ostravské univerzity, Katedry sociálních věd Fakulty sociálních studií a Ústavu rehabilitace Lékařské fakulty pod vedením doc. Mgr. Lenky Krhutové, Ph.D.  Spoluřešitelem projektu je a tým z Katedry informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava pod vedením doc. RNDr. Petra Šalouna, Ph.D. Aplikačními garanty projektu jsou Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, z. s. a Moravskoslezský kraj.

Výzkumný projekt je pilotně vyvíjen v Moravskoslezském kraji, informace a kontakty jsou aktuálně směřovány primárně na toto území.

Kontakt

doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
Katedra zdravotně-sociálních studií
Českobratrská 16, 702 00 Ostrava
tel. 553 46 3218, 704 617 085
e-mail: lenka.krhutova@osu.cz

Drahoslava Kolací, Brigita Prokopenková
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách
Elišky Peškové 17
150 00 Praha 5
tel. 776 721 519, 777 610 827
725 886 411 – kancelář
e-mail: scmp@volny.cz

Média