Podpora pečujícím

Rozhodl či rozhodla jste se, že budete o svého blízkého pečovat doma. Někdy je to odhodlání, někdy nutnost. Péče o blízkého trvá již delší čas a cítíte únavu, ztrácíte energii a pochybujete? Věřte, že není v lidských silách zvládat péči o vašeho blízkého vždy naprosto perfektně a není nutné mít kvůli tomu výčitky. Nikdo po vás nemůže chtít, abyste vše zvládali sami. Nebojte se požádat o pomoc rodinu, přátele a odborníky a … sebe.

Příručky pro pečující


Příručky slouží jako rozcestníky v začátcích a v průběhu péče a poradí, kam se obracet dále. Získáte základní a důležité informace v péči o blízkého člověka, o organizacích, které nabízejí pomoc, o dávkách (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a úpravu bydlení, dlouhodobé ošetřovné a dalších dávkách), průkaze osoby se zdravotním postižením. Příručky přehledně poskytují rady, jak péči prakticky zvládat a co dělat při jejím ukončení.

Pro ty, kdo mají zájem vědět o CMP více:


Co můžu udělat pro sebe...

Kde najdu pomoc?


PRVNÍ POMOC PRO PEČUJÍCÍ

 

KONTAKTNÍ MÍSTA PRO PEČUJÍCÍ v Moravskoslezském kraji

ADRESÁŘE – instituce v Moravskoslezském kraji

  • Kontakty (nejen) pro pečující / Moravskoslezský kraj Adresář obsahuje kontakty na úřady obcí, kraje, na orgány správy sociálního zabezpečení, na vybrané sociální služby – sociální poradenství, denní stacionáře, hospice, na svépomocné skupiny pečujících, na možnosti dopravy imobilních osob ad.
  • Domácí ošetřovatelská péče (Home care) / Pro konkrétní informace o službách tohoto typu kontaktujte Vašeho ošetřujícího lékaře, sociálního pracovníka obce, případně odbor zdravotnictví Moravskoslezského kraje nebo k jejich vyhledání využijte Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (viz níže).

UŽITEČNÉ ODKAZY


Jak na to když blízký po mrtvici


  • nemluví
  • nerozumí
  • je upoutaný na lůžko
  • nezvládne hygienu v koupelně
  • špatně polyká
  • se sám nenají
  • má problém s vyprazdňováním 
  • nebo má jiné obtíže 

se dozvíte v radách, návodech a pomocí videa, které jsou dostupné na webu pecujdoma.cz / Škola pečování.

Další postupy jsou podrobně popsány v příručce Rady a tipy pro pečující. 

Přímo na situace s CMP je zaměřena Poradna Cerebrum