PRVNÍ POMOC PRO PEČUJÍCÍ

 

KONTAKTNÍ MÍSTA PRO PEČUJÍCÍ v Moravskoslezském kraji

ADRESÁŘE – instituce v Moravskoslezském kraji

  • Kontakty (nejen) pro pečující / Moravskoslezský kraj Adresář obsahuje kontakty na úřady obcí, kraje, na orgány správy sociálního zabezpečení, na vybrané sociální služby – sociální poradenství, denní stacionáře, hospice, na svépomocné skupiny pečujících, na možnosti dopravy imobilních osob ad.
  • Domácí ošetřovatelská péče (Home care) / Pro konkrétní informace o službách tohoto typu kontaktujte Vašeho ošetřujícího lékaře, sociálního pracovníka obce, případně odbor zdravotnictví Moravskoslezského kraje nebo k jejich vyhledání využijte Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (viz níže).

UŽITEČNÉ ODKAZY