Příručky slouží jako rozcestníky v začátcích a v průběhu péče a poradí, kam se obracet dále. Získáte základní a důležité informace v péči o blízkého člověka, o organizacích, které nabízejí pomoc, o dávkách (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a úpravu bydlení, dlouhodobé ošetřovné a dalších dávkách), průkaze osoby se zdravotním postižením. Příručky přehledně poskytují rady, jak péči prakticky zvládat a co dělat při jejím ukončení.

Pro ty, kdo mají zájem vědět o CMP více: